Opleiding
  • Lic. klinische psychologie (2000 - Universiteit Gent - psychoanalyse / gedrags- en systeemtherapie
  • Lic. criminologie (2002 Universiteit Gent)
  • Psychotherapie: Permanente vorming Gedragstherapie (i.o.)
  • Postacademische vorming forensische psychiatrie en psychologie (interuniversitair)
  • Intervisie en supervisie

Ervaring

Ik werkte op verschillende diensten als psycholoog:

  • Forensische psychiatrie
  • SGA-afdeling
  • Opname-afdeling psychiatrie
  • Therapeutisch dagcentrum
  • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

Zelfstandige praktijk sinds 2005

Erkenning

Ik ben erkend door de psychologencommissie. Reg. nr. 772106056